മൂന്നാം ശ്രാദ്ധദിനം

കൊല്ലമ്പലത്ത് നാരായണൻ
കാവല്ലൂർ റോഡ്, കുണ്ടായിത്തോട്, കോഴിക്കോട്

ഓർത്തിരിക്കാൻ നന്മകൾ മാത്രം

എന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഭാര്യ: പുളിയോത്ത് പനയ്ക്കൽ പ്രേമലത
മക്കൾ, മരുമക്കൾ, പേരമക്കൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുമായി ആറംഗ സംഘം പിടിയില്‍

ഇടുക്കി :കമ്പമേട്ടില്‍ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുമായി ആറംഗ സംഘം പൊലീസ് പിടിയിലായി. ഇവ…